some say love lyrics conway

fifteen years ago lyrics conway twitty

conway that's my job mp3

nursery inc. texarkana tx

conway twitty crazy in love

conway i cant stop

conway and loretta lynn spiders and snakes

conway twitty hello darlin free mp3

conway lonley blue boy mp3

desperado love conway mp3

conway family guy video

conway songs and chords

hello darlin conway mp3

listen to conway online

col stephen silver star

conway mp3 tight fittin jeans

conway twitty often called tweety bird

conway still in your dreams

conway twitty songs crazy in love

last date conway writes lyrics

conway twitty often called tweety bird

that's my job conway mp3 download

conway whole lotta shakin

conway twitty hello darlin mp3

never ending songs love conway twitty loretta lynn

conway twitty honkey free listen

that's my job conway twitty mp3

conway slow hand mp3

richard and ohio football

emily portman and michael tour

conway twitty god bless america again lyrics

conway twitty and joni lee mp3

conway sings songs of love

that's my job conway mp3

conway slow hand lyrics

twitty city christmas songs cd

what is twitty from even stevens real name

conway twitty lyrics slow hand

conway twitty its only make be

conway that's my job wiki

halfway to heaven conway mp3

conway twitty that's my job lyrics chords

conway sings songs of love

conway love songs album

all songs conway wrote

conway family guy song

twitty slave owner in virginia

conway a thing about love

twitty bird comments for my space

the rose conway lyrics

conway hello darlin youtube

lead me on lyrics

conway twitty 3 cd reader's digest

conway songs free download

conway twitty slow hand song

conway hello darlin free mp3

conway twitty happy birthday darling

col stephen silver star

lake twitty monroe homes for sale

conway happy birthday darling

conway twitty dukes of hazard theme

dirt daubers conrail twitty lyrics

conway family guy joke

conway twitty dont cry joni

Indicator Makelaarsland: Lauwe woningmarkt in juli

This item was filled under [ Woningmarkt ]

De opleving van juni zet niet door; minder bezichtigingen en minder verkopen kenmerken de woningmarkt in juli. Dat concludeert Makelaarsland in zijn Woningmarktindicator. “Een afwachtende houding bij de consument regeert, stimulerende maatregelen ontbreken.”

Na een maandenlang stijgende lijn in het aantal bezichtigingen ten opzichte van vorig jaar laat juli een daling zien van 21 procent. Vanaf maart liet het aantal bezichtigingen juist een stijgende lijn zien en werd het negatieve verschil met 2011 steeds kleiner. In juli is dit verschil weer groter geworden. Het aantal aangevraagde bezichtigingen in juli is 61.000. Gemiddeld is 1 op de 4 woningen bezichtigd. Ook het aantal verkopen ligt in juli lager. Het verschil in het aantal verkopen onder voorbehoud is net als bij de bezichtigingen 21 procent, terwijl er in juni nog sprake was van een toename van het aantal verkopen. In totaal werden er in juli 5.900 woningen onder voorbehoud verkocht. 1 op de 10 bezichtigingen leidde tot de verkoop van een woning.

Belangrijkste oorzaken voor tegenvallende cijfers juli volgens Makelaarsland: juli 2011 was kunstmatig hoog door de toen aangekondigde verlaging van de overdrachtsbelasting; de grens waarbinnen hypotheken met NHG kunnen worden afgesloten, is per 1 juli dit jaar omlaag gegaan; aankomende verkiezingen en daaruit voortvloeiende maatregelen op de woningmarkt zorgen voor uitstel van aankoop.

Vooruitblik op de woningmarkt 2e helft 2012

Het is overduidelijk dat stimulerende maatregelen een boost geven aan de woningmarkt. Met name als deze een tijdelijk karakter hebben. Zo heeft de ‘tijdelijke’ verlaging overdrachtsbelasting vorig jaar direct gewerkt en werkte ook dit jaar door. Andersom werken negatieve signalen en onzekerheid net zo hard averechts. “Zolang huizenprijzen een dalende trend laten zien, de financierbaarheid onder druk staat en er onzekerheid is over toekomstplannen komt de woningmarkt niet uit het slop”, zegt Makelaarsland.

Overigens verwacht Makelaarsland dat qua volume de woningmarkt haar dieptepunt wel bereikt heeft met zo’n 90.000 transacties per jaar. Verkopers en kopers die zich nu op de markt begeven, hebben een duidelijke noodzaak om te ver(kopen).

Bron: Makelaarsland

Wat kan een aankoopmakelaar voor u betekenen?

This item was filled under [ Huis en Hypotheek, Woningmarkt ]
U kunt een makelaar inschakelen om uw droomhuis voor u te gaan zoeken via een zoekopdracht. Het is ook mogelijk dat u zelf al een woning op het oog heeft en op het punt staat een van de grootste aankopen in uw leven te doen.
 
Het is een prachthuis en de roze bril gaat op. De verkoper presenteert het huis prachtig en heeft een goed verhaal voor eventuele mindere punten.
Op dit moment heeft u behoefte aan een aankoopmakelaar. Wat kan een NVM-aankoopmakelaar o.a. voor u betekenen?
 • Het inspecteren van de bouwkundige staat, erfdienstbaarheden, e.d.
 • Adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is.
 • Geeft u inzicht in de waarde van de woning.
 • Heeft kennis van de huizenmarkt en lokale regelgeving.
 • Het bepalen van de strategie om de woning te kunnen kopen.
 • Het voeren van deskundige onderhandelingen om de verkoopprijs zo laag mogelijk te krijgen.
 • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van allerlei zaken.
 • Is een gesprekspartner die alleen uw belang vertegenwoordigt.
 • Beschikt over een netwerk dat ingeschakeld kan worden. Bijvoorbeeld als u een taxateur nodig heeft, een hypotheekadvies of een notaris die snel kan schakelen.
 • Uw aankoopmakelaar let op ontbindende voorwaarden, speciale clausules en boetebedingen.
 • Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris.
 • Inspecteert met u de woning voor de overdracht bij de notaris en kan de meterstanden noteren

Uw aankopende makelaar kan het gehele aankooptraject voor u verzorgen. Ook kunt u deeldiensten afnemen.

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Ger Hukker: ‘Metamorfose woningmarkt binnen vijf jaar’.

This item was filled under [ Geen categorie, Woningmarkt ]

De woningmarkt heeft de afgelopen vijf jaar een grote verandering ondergaan, zo maakten afgelopen donderdag de NVM-woningmarktcijfers weer eens duidelijk. Dit verschil heeft te maken met de kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende economische recessie. De kopers hebben het voor het zeggen.
In de afgelopen vijf jaar is het aantal transacties bijna gehalveerd, zo blijkt uit onderstaande illustratie. Verder is onder meer de verkooptijd aanmerkelijk toegenomen, het aantal te koop staande woningen fors gestegen en de verkoopkans drastisch gedaald.

NVM-voorzitter Ger Hukker: “De woningmarkt is veranderd van een verkopers- naar een harde kopersmarkt. Huizenprijzen staan onder druk en woningen staan langer te koop. De koper is keizer in deze markt. Verkopers doen er goed aan om hun vraagprijs aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden. Wie zijn huis succesvol wil verkopen, moet een realistische vraagprijs hanteren. Anders laten kopers je links liggen.”

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

This item was filled under [ Huis en Hypotheek, Woningmarkt ]

 Moeilijke markt zet makelaar aan tot meer creativiteit, maatwerk en klantgerichtheid

Consument heeft ruime keuze uit steeds betaalbaarder woningaanbod

De woningmarkt kende in het vierde kwartaal van 2011 een daling van het aantal transacties met 13% ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars bedroeg 22.202 (gehele markt 29.400). Op jaarbasis zijn in 2011 door NVM-makelaars 89.210 woningen verkocht (totale markt 118.000 woningen). Dat is 7% minder dan een jaar eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte woning daalde in het afgelopen jaar met 4,1%. In het afgelopen kwartaal ging 1,7% van de prijs af. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2011, die vandaag wordt gepresenteerd*.

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Verlaging overdrachtsbelasting vormt lichtpuntje
Tegenover het relatief redelijke derde kwartaal van 2011 is het aantal transacties in het vierde kwartaal met 1,4% afgenomen. “Dat valt in het licht van de eurocrisis en de discussie over mogelijke nieuwe bezuinigingen nog mee,” stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Dat het aantal transacties niet nog lager is uitgevallen, heeft ook te maken met de Kabinetsmaatregel om de overdrachtsbelasting een jaar lang te verlagen. Dat hebben kopers vooral in het derde kwartaal aangegrepen om een woning te kopen, en dat doen ze eigenlijk nog steeds.”

Maar in het algemeen is er een dalende trend in het aantal transacties waarneembaar. De NVM wijst daarvoor diverse factoren aan. “De schuldencrisis, de problemen in Griekenland en andere Zuid-Europese landen en de daaruit voortgevloeide economische stagnatie in ons land hebben de situatie op de woningmarkt negatief beïnvloed. De Nederlandse consument is onzeker en stelt de beslissing om een ander huis te kopen uit”, zegt Hukker. “De afgenomen leencapaciteit, de dreigende recessie en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet hebben het consumentenvertrouwen en de mogelijkheden om een huis gefinancierd te krijgen het afgelopen jaar verder ondermijnd. Het ontbreekt op veel terreinen aan een duidelijk toekomstperspectief.”

Crisis van begin jaren ’80 zal zich niet herhalen
De vorige crisis op de woningmarkt voltrok zich begin jaren ’80 van de vorige eeuw. Met veel nieuwbouwwoningen en een torenhoge hypotheekrente daalde tussen 1980 en 1985 de gemiddelde Nederlandse woning ruim 40% in waarde. Er was toen bovendien een gigantische werkloosheid. De NVM verwacht niet dat de crisis van begin jaren ’80 zich zal herhalen. Hukker: “De inflatie en de werkloosheid waren toen enorm. De rente liep op tot ver boven de 10% en er kwamen ruim 100.000 nieuwe woningen op de markt. Momenteel valt het met de inflatie en de werkloosheid mee en heeft onze economie nog steeds veerkracht. Bovendien is er nu een ruim aanbod van woningen en staat de rente nog betrekkelijk laag. Het bedrijfsleven is daarnaast uitstekend hersteld van de eerste kredietcrisis. We verwachten de komende tijd nog wel een verdere waardedaling van huizen, maar niet in dezelfde mate als begin jaren ’80.”

Aantal NVM-makelaarskantoren blijft op peil
“Een positief punt is dat het aantal faillissementen van NVM-makelaarskantoren relatief gering is, omdat ze tijdig de sanering inzetten of doorstarten”, stelt Hukker. Het aantal NVM-makelaarskantoren nam vorig jaar licht af van 2.791 naar 2.788 en het aantal NVM-makelaars ging terug van 3.986 naar 3.954. “Dat is een gunstig signaal”, aldus Hukker. “Het laat zien dat onze leden ook aan deze moeilijke marktomstandigheden het hoofd kunnen bieden. Makelaars zijn overlevers en kunnen snel schakelen bij veranderde omstandigheden. Met creatieve oplossingen, zoals nieuwe businessmodellen, het overtuigen van verkopers om een redelijke prijs voor hun huis te vragen zodat ze sneller van hun huis afkomen, en het inzetten van social media, proberen zij toegevoegde waarde te blijven leveren voor kopers en verkopers. Het klinkt misschien wat wrang, maar de huidige slechte markt vereist kracht en inventiviteit van de makelaars. Die uitdagingen gaan we aan, en volgens mij komen we sterker uit deze moeilijke periode.”

Moeilijke markt voor appartementen
Het appartement blijft ondanks de moeilijke markt het meest verkochte woningtype met 31,4%, hoewel ook hier het aantal transacties afnam. Sinds het begin van de crisis in het derde kwartaal van 2008 is dit het geval. De tussenwoning is het op één na meest verkochte woningtype (28,3%).

De vrijstaande woning is het minst verkochte woningtype met 12,6%. In vergelijking met het 4e kwartaal 2010 is het relatieve aandeel van vrijstaande woningen in de verkopen met 1%-punt toegenomen.

Vrijstaande woningen houden redelijk stand
Het afgelopen kwartaal is qua transacties het slechtste 4de kwartaal sinds 1994. Vooral het aantal transacties van de goedkopere woningtypen daalde sterk. Appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen gingen respectievelijk 14,6%, 14,3% en 14,2% minder van de hand in vergelijking met een jaar geleden. De verkoop van de vrijstaande woningen is duidelijk minder gedaald, met 5,3%. Hukker: “Dat komt doordat de prijscorrecties in dat segment het grootst zijn. Daardoor krijgen kopers van een vrijstaande woning meer waar voor hun geld.”

NVM-makelaars verkopen bijna 90.000 woningen in 2011
NVM-makelaars verkochten 89.210 woningen in het afgelopen jaar (totale markt circa 118.000 woningen). Dat is een daling van 7% in vergelijking met 2010. Uiteindelijk is alleen in het 3e kwartaal een plus gehaald in het aantal transacties als gevolg van de toen ingestelde verlaging van de overdrachtsbelasting, de andere kwartalen in 2011 waren allemaal slechter dan een jaar eerder. De NVM verwacht dat in 2012 het aantal transacties iets zal afnemen, en dat ook de gemiddelde woningprijs verder zal dalen. “Wij denken dat de prijsdaling dit jaar ongeveer 5% zal zijn”, zegt Hukker. “Mensen die nu nog blijven vasthouden aan een te hoge vraagprijs, komen straks van een koude kermis thuis, vrees ik. Hun woningen zullen lastig of niet van de hand gaan. Het is mede aan de makelaars om ze dat perspectief duidelijk te schetsen en deze mensen te ondersteunen bij een succesvolle verkoop.”

Prijs gemiddeld verkochte woning bedraagt 223 duizend euro
De prijs van de gemiddeld verkochte woning in het 4e kwartaal 2011 bedraagt 223.000 euro. Op het dieptepunt van de woningmarkt (het 1e kwartaal 2009) kwam de prijs van de gemiddeld verkochte woning niet hoger uit dan 219.000 euro. Voor het gemiddeld verkochte appartement werd 169.000 euro betaald, voor een vrijstaande woning gemiddeld 366.000 euro.

De prijs van de gemiddeld verkochte woning is het afgelopen kwartaal met 1,7% gedaald. Het is de sterkste daling binnen een kwartaal sinds het 1e kwartaal 2009. Destijds daalde de prijs binnen een kwartaal met 3%. Sinds het 1e kwartaal van 2010 gaat de trend in de prijs naar beneden. De daling van de prijs versnelde gedurende het 4e kwartaal 2011. De prijs van een vrijstaande woning daalde het meest met liefst 2,7%. Een hoekwoning daalde 1,1% in prijs. De andere woningtypen daalden gemiddeld in prijs.

Tussenwoning snelst verkocht
De verkooptijd van de gemiddelde woning bedroeg in het 4e kwartaal 146 dagen. De tussenwoning was wederom het snelst verkochte woningtype met 124 dagen. Jarenlang was het appartement het snelst verkopende woningtype, maar sinds enige kwartalen komt deze eer toe aan de tussenwoning. De gemiddeld verkochte hoekwoning en appartement wisselden het afgelopen kwartaal even snel van eigenaar met 138 dagen. De verkooptijd van vrijstaande woningen is met 211 dagen (7 maanden) nog steeds het grootst. “Hier liggen absoluut kansen voor onze leden”, zegt Hukker. “De consument is bij woningtransacties steeds meer gebaat bij maatwerk en creatieve oplossingen van professionals.”

Halverwege het 4e kwartaal 2011 (de peildatum voor het aanbod) stonden ruim 171.000 woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 227.000 woningen in aanbod. Bijna 30% van het aanbod bestaat uit appartementen. De looptijd van het totale bestaande woningaanbod is 271 dagen.

Sinds het begin van de crisis in het 3e kwartaal 2008 is het woningaanbod met 76% gestegen. Het afgelopen kwartaal is het aantal te koop staande woningen verder toegenomen met totaal 5,8%. Het is het derde achtereenvolgende kwartaal dat het aanbod flink toeneemt. Het aanbod is het sterkst toegenomen bij de tussen- en hoekwoningen, namelijk 6,2%. Ook bij de appartementen nam het aanbod meer dan gemiddeld toe met 6%. Het aanbod van 2-onder-1-kapwoningen nam met 5,7% gemiddeld toe. De toename van het aanbod vrijstaande woningen nam het minst sterk toe met 4,9%. In een jaar tijd is het aanbod met bijna 27.000 woningen toegenomen. Dat is een stijging van 18,6%. Het zijn de goedkopere woningtypen die het sterkst in aanbod zijn toegenomen.

Consument heeft ruime keuze
De NVM Krapte-indicator, die vertelt hoeveel keuzemogelijkheden een potentiële koper op de woningmarkt heeft, is in Nederland sinds de crisis flink opgelopen. Dit is het gevolg van zowel de terugloop in het aantal transacties als de toename van het aantal woningen dat te koop staat. Het afgelopen kwartaal is vooral het aanbod toegenomen.

De consument heeft inmiddels de keuze uit meer dan 23 woningen. Een consument op zoek naar een vrijstaande woning kan kiezen uit maar liefst 44 woningen. Een consument die op zoek is naar een appartement heeft de keuze uit bijna 22 appartementen, voor de crisis waren er dat maar 6. Hukker: “Hoe lastig 2011 ook was, voor de modale koper met lef of visie was het eigenlijk een prima jaar. De consument heeft een ruime keuze en betaalt minder voor een woning.”

Financiële sector heeft zorgplicht
De NVM vindt dat de consument baat heeft bij een solide financiële sector, die de consument centraal stelt. De sector heeft zich al op een aantal punten verbeterd. Zo zijn de financiële producten transparanter geworden. De NVM vindt dat de financiële sector een zorgplicht heeft, niet alleen ten opzichte van nieuwe klanten, maar ook tegenover bestaande klanten, zogeheten ‘late instappers’. Hukker: “Banken moeten weer maatwerk leveren door iedere aanvraag van een consument voor een hypothecaire financiering individueel te beoordelen, zoals ook in de Gedragscode Hypothecaire Financiering staat vermeld. Ik pleit voor een grotere verscheidenheid aan hypotheek- en spaarproducten die toegesneden zijn op specifieke consumentgroepen, zoals zzp’ers.”

De consument daadwerkelijk centraal stellen
NVM-voorzitter Ger Hukker: “We begrijpen heel goed dat de banken het lastig hebben. Als ze teveel geld uitlenen is het niet goed, en verstrekken ze te weinig, dan is het ook niet goed. Maar binnen die uitersten kunnen de banken volgens mij best flexibeler zijn. Nu laten ze zich soms teveel door angst leiden, en schieten daardoor door in starre oplossingen. Daarmee worden problemen aangewakkerd in plaats van opgelost. Dat is niet goed voor de markt en het is unfair naar de consumenten.”

Hukker constateert dat, in combinatie met de verslechterde markt, het financieringssysteem van woningen in korte tijd drastisch is gewijzigd. “Dat heeft gezorgd voor veel onrust, en dat in een markt die gebaat is bij rust en langetermijn zekerheid. Ik geef een voorbeeld. Hele groepen ‘late instappers’ die hun huis een paar jaar geleden op de top van de markt hebben gekocht en met hun financiering tot aan het plafond zitten, krijgen het in deze markt met dalende prijzen en de beperkte leencapaciteit straks moeilijk. Met de financiële crisis is de focus op de consument totaal uit het oog verloren. Straks zie je dat in Nederland een hele groep met mensen een grote privéschuld heeft overgehouden aan de verkoop van hun huis. Dat kan niet de bedoeling zijn. Naar hen toe heb je ook een zorgplicht. Ik pleit ervoor om oplossingen te bedenken waarbij de consument daadwerkelijk centraal staat. Dat gebeurt onvoldoende. Neem het Nibud dat onlangs een ruimere leencapaciteit berekend heeft voor tweeverdieners. Het is betreurenswaardig dat toezichthouder AFM het de banken nagenoeg onmogelijk maakt om deze verruimde leencapaciteit toe te passen.”

Meer aandacht voor restschuldproblematiek
De NVM vindt dat, gezien de grootte van het uitstaande hypotheekbedrag in ons land, banken huiseigenaren moeten stimuleren meer hypotheekschuld af te lossen. “Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld”, stelt Hukker. “Voor het grootste deel van die huishoudens is dat geen probleem, omdat ze netjes betalen en geen intentie hebben om in deze tijd te verhuizen.

Maar voor mensen die nu willen verhuizen, zal bij verkoop van de woning de resterende hypotheekschuld naar verwachting hoger zijn dan de verwachte opbrengst van de woning. Vooral jongere huishoudens en huishoudens die recent een woning hebben gekocht, hebben een vergrote kans op een restschuld. Conform de Gedragscode van de banken moet deze restschuld gewoon meegefinancierd worden in de hypotheek van de nieuwe woning. ”

De invloed van de restschuld op het verhuisgedrag van huishoudens wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop banken invulling geven aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Een verkennende steekproef onder financiële adviseurs toont aan dat banken nauwelijks bereid zijn de restschuld mee te financieren. Hukker: “Door de strikte hantering van de norm dat de hypotheek niet meer mag bedragen dan 106% van de waarde van de woning, is er sprake van een ‘dubbel slot’ op de woningmarkt. Huishoudens met een restschuld kunnen niet meer verhuizen, ook als er voldoende inkomen is om de hypotheek te betalen. De restschuld-problematiek in Nederland neemt bij verdere prijsdalingen zeer grote proporties aan. Het aantal huishoudens met een potentiële restschuld neemt met ruim 40 procent toe als de woningprijzen 10 procent dalen ten opzichte van het prijsniveau medio 2011.”

Vooruitzichten 2012
De NVM ziet voor het komende jaar geen herstel van de woningmarkt. De onzekerheid voor de consument zal blijven voortduren, onder meer door de geplande bezuinigingen van het kabinet. Hukker: “Grootste probleem blijft het ontbreken van toekomstperspectief, een integrale aanpak van de woningmarkt, en als gevolg daarvan voortdurende onzekerheid bij consumenten. De Voorjaarsnota zal wellicht meer slecht nieuws brengen. Daarnaast zullen er nog meer proefballonnetjes worden opgelaten, zoals ook de afgelopen maanden is gebeurd. De eurocrisis zal niet op korte termijn worden opgelost. Bovendien is een hypotheek voor banken geen strategisch product meer, maar eerder een blok aan het been. Al met al zal de consument het komende jaar met de handrem erop op de woningmarkt opereren.”

De NVM verwacht dat het aantal transacties in 2012 met circa 5% zal afnemen. De prijsdaling zal eveneens ongeveer 5% bedragen. Hukker: “Deze cijfers zullen nog negatiever worden, als er verkeerde maatregelen worden genomen, zoals het versneld verder terugbrengen van de leencapaciteit, het blijven vermijden van maatwerk door de banken, het terugdraaien van de verlaging van de overdrachtsbelasting en de aanhoudende onzekerheid over wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren.”

“Dit jaar zullen we echt alles uit de kast moeten halen voor de woningconsument. Ik weet dat onze leden die uitdaging graag aangaan, ondanks alle slechte berichten. We zijn per slot van rekening een kwaliteitsmerk”, besluit Hukker positief.

 Bron: NVM.

 

 

 

 

 

Weinig lichtpuntjes in Kwartaalmonitor Woningmarkt ING

This item was filled under [ Huis en Hypotheek, Woningmarkt ]

De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft weinig tot niets voor de woningmarkt kunnen betekenen, zo luidt één van de schrijnende conclusies van de Kwartaalmonitor Woningmarkt van de ING. Het afgelopen kwartaal was niet best en met het consumentenvertrouwen is het al niet beter gesteld.

city baseball club seven oaks park

last date conway writes lyrics

spartanburg auditorium conway show

fifteen years ago conway twitty lyrics

lyrics to conway hello darlin

conway songs hello darlin lyrics

conway twitty lyrics and chords

rainy night in georgia conway twitty sam moore

conway twitty that's my job lyrics

conway 'it turns me inside out' youtube or aironet or peninsular or centaur or sticker or benchtop or breathe or hunterdon or pita or inwood or yachats or underwriting

lake twitty monroe homes for sale

conway southern comfort album lp

listen to conway online

conway twitty and tweety bird song

slow hand conway download torrent

loretta lynn conway twitty discography

conway who are his children

marvin thompson conway print

conway the moon song

conway full album mp3

conway my wait for me

conway lay you down

conway twitty that's my job lyrics

conway family guy hello darlin

conway twitty wild mountain rose

15 years ago conway twitty lyrics

conway songs lay you down

rainy night in georgia conway twitty sam moore

fifteen years ago conway twitty youtube

conway the rose chords

song fifteen years ago conway ---lyrics

what happened to from even stevens

conway twitty lyrics that's my job

conway twitty full album mp3

nursery inc. texarkana tx

conway dont cry joni

conway who are his children

conway saturday night special song

conway twitty loretta lynn songs

i don't like spiders and snakes conway twitty

even stevens alan twitty project

lead me on loretta lynn \u0026 conway twitty youtube

conway twitty 'it turns me inside out' youtube

conway the rose video

dirt daubers conrail lyrics

conway twitty often called tweety bird

lead me on loretta lynn \u0026 conway twitty youtube

angel wings conway twitty mp3

conway love songs lyrics

conway loretta lynn gospel songs

conway twitty merry twismas release date

conway twitty sings songs of love

conway twitty the moon song

hang up the phone conway twitty \u0026 loretta lynn

conway slow hand year

i don't like spiders and snakes conway twitty

details of conway twitty death

liten to conway twitty music

conway twitty joni don't cry

feelings lyrics loretta lynn conway twitty

fever wind gap pa 2010

In eerste instantie steeg de interesse van consumenten in koopwoningen in juni afgelopen jaar, maar die opleving heeft de afgelopen maanden niet doorgezet. Verklaring? De escalatie van de eurocrisis, signalen dat de Nederlandse economie inzakt en een toenemend aantal werklozen.

twitty hayes genealogy of south carolina

conway good bye times

conway twitty babys gone song

feelings lyrics loretta lynn conway twitty

conway twitty i already heard

slow hands lyrics conway twitty

conway boogie grass band

conway tight fitting jeans mp3

conway songs hello darlin lyrics

conway lyrics hello darlin

twitty city baseball nashville tn

beth holloway plastic surgery

liten to conway music

conway silver anniversary collection

conway that's my job mp3

slow hand conway twitty download torrent

never ending songs love conway loretta lynn

conway boogie grass band

thats my job conway mp3

conway twitty i am the dreamer

country love songs conway twitty

conway twitty rainy night in georgia video

some say love lyrics conway

family guy conway why

conway twitty that's my job chords

song fifteen years ago conway ---lyrics

conway twitty thats my job youtube

that's my job lyrics conway twitty album

conway twitty my wait for me

conway southern comfort album

conway rainy night in georgia mp3

jug twitty files for divorce

conway twitty there stands the glass

conway my name is john

conway twitty songs tight fitting jeans

conway i am the dreamer

conway twitty fifteen years ago music

what business is jug twitty in

conway twitty god bless america again lyrics

conway twitty family guy song

the rose conway lyrics

conway twitty songs on family guy

conway and sam mmore

conway twitty louisiana woman mississippi man chords

conway 's that's my job lyrics

conway twitty slow hand lyrics

conway twitty lyrics lay you down

conway the moon song

beth holloway plastic surgery

conway twitty and that's my job

twitty city baseball club seven oaks park

conway fifteen years ago chords

conway long tall gal

conway twitty slow hand chords

conway crazy in love mp3

conway twitty lyrics slow hand

loretta lynn conway discography

conway twitty and lorretta lynn

conway twitty that's my job mp3

91 procent gaat geen woning kopen
Het is daarom niet vreemd dat de huizenbezitter op dit moment liever eerst even de kat uit de boom kijkt en pas koopt als de oude woning verkocht is. Dat leidt tot behoorlijke stagnatie, zelfs zo erg dat uit cijfers van het CBS blijkt dat 91 procent van de respondenten het komende jaar zeker niet van plan is een huis te gaan kopen. Sinds 1972 is dat percentage niet zó hoog geweest.

Starters hebben het slecht
Naast het lage consumentenvertrouwen speelt ook de afgenomen leencapaciteit de woningmarkt parten. De positie van starters is verslechterd; hun leencapaciteit is met 5 tot 20 procent afgenomen. En per 1 januari 2012 nemen de woonquotes zelfs nog iets af.

Klein lichtpuntje woningmarkt
Er is echter een klein lichtpuntje voor tweeverdieners die ieder ruim beneden modaal (dat is 32.500 euro) verdienen. Zij kunnen vanaf 2012 30.000 euro extra lenen. Maar onder de 24.000 euro inkomen per persoon vervalt deze regeling alweer. Daar is dus nog wel iets te halen voor starters, vindt ING.

Enorm woningaanbod
Het woningaanbod is de laatste maanden hard gestegen, met maar liefst 13 procent ten opzichte van de maand juni. Inmiddels staat 1 op de 18 woningen te koop. Ter vergelijk: voor de crisis was dit 1 op 30 woningen. Dit enorme aanbod legt natuurlijk enorme druk op de huizenprijzen, omdat de concurrentie zo groot is.

Verdere daling huizenprijzen
De huizenprijzen zijn sinds de piek van 2008 inmiddels gemiddeld met 9 procent gedaald. In de jaren tachtig bedroeg deze daling tijdens de huizencrisis maar liefst 25 procent binnen drie jaar. Toen liepen echter ook de werkloosheid en de rente snel op. Dat is nu niet het geval; de arbeidsmarkt verslechtert heel langzaam en de hypotheekrente daalt licht. Toch bestaat er een kans dat meer huishoudens in de problemen zullen komen. ING voorspelt daarom nog verdere prijsdalingen voor de toekomst.

Bron: Vastgoedactueel.

Verhoogde NHG grens officieel verlengd

This item was filled under [ Huis en Hypotheek, Woningmarkt ]

De geruchten gingen donderdag al maar het is nu officieel bekend gemaakt: de Nationale Hypotheekgarantie blijft nog tot medio 2014 op hoger niveau.

Het Kabinet heeft besloten om naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie tot 1 juli 2012 te handhaven op € 350.000,-.  Na 1 juli 2012 gaat de grens omlaag naar € 320.000,- , om op 1 juli 2014 te zakken naar het reguliere niveau van € 265.000,-.

Met deze maatregel hoopt het Kabinet ook dit jaar de woningmarkt te stimuleren.

(Verborgen) gebreken?

This item was filled under [ Geen categorie ]

Na aankoop van een woning blijkt nogal eens dat er gebreken aan de woning kleven. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een verbouwing blijken dat de verdiepingsvloer rot is of dat het dak lekt. Nu herstel van dergelijke gebreken de nodige kosten met zich meebrengt, rijst veelal de vraag of van de verkoper kan worden gevergd dat hij het gebrek verhelpt, dat hij de kosten van herstel vergoedt, of bij zeer ernstige gebreken dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de verkoper kan worden aangesproken, moet worden beoordeeld of de aangekochte woning de eigenschappen bezit die u op grond van de gesloten koopovereenkomst kon en mocht verwachten.

Om dit te kunnen beoordelen, is het van belang na te gaan wat u met de verkoper bent overeengekomen. In de standaard NVM-koopovereenkomst zijn twee belangrijke artikelen opgenomen. Artikel 5.1 geeft de hoofdregel, namelijk dat de woning in de staat waarin hij verkeert, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken, wordt overgedragen aan de koper.

Dit betekent dat de koper in beginsel het risico van alle gebreken op zich neemt. In artikel 5.3 wordt daarop een vergaande uitzondering gemaakt. Dit artikel schrijft voor dat de verkoper instaat voor de afwezigheid van gebreken die het normale gebruik van de woning verhinderen. Of dit het geval is, zal per gebrek moeten worden beoordeeld. Een dak dat op instorten staat zal eerder het normale gebruik van de woning in de weg staan dan bijvoorbeeld een verstopte regenpijp. De scheidslijn hierin is echter niet altijd duidelijk.

De verkoper kan op grond van artikel 5.3 niet worden aangesproken voor gebreken die aan de koper kenbaar waren ten tijde van koop. Met kenbare gebreken wordt aan de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper gerefereerd. Zo is het aan de verkoper de bij hem bekende gebreken of gebreken die hij behoort te kennen mede te delen aan de koper. De koper zal, als daartoe aanleiding bestaat, onderzoek moeten doen naar gebreken. Een bouwkundig onderzoek voor aankoop is sowieso aan te raden. Of de verkoper een gebrek behoorde te kennen wordt aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval beoordeeld. De deskundigheid van de koper (en zijn makelaar) kunnen hierbij een rol spelen. In de regel mag de koper wel afgaan op de juistheid van de mededelingen van de verkoper.

Als bijvoorbeeld in de verkoopbrochure van de woning staat dat zich asbest in de woning bevindt, dan is het aan de koper om nader te onderzoeken waar zich deze asbest bevindt. De koper kan zich er na aankoop niet over beklagen dat hij niet had verwacht dat zich asbest in zowel de bijkeuken als op het dak bevond. Dan had hij dit maar nader moeten onderzoeken.

Wanneer de woning een aanzienlijke leeftijd heeft, dient de koper er rekening mee te houden dat de woning mogelijk pas na verbouwingswerkzaamheden geschikt is om in te wonen. Vaak wordt bij de verkoop van een oudere woning gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’. Zo’n clausule wordt dan, op initiatief van de verkoper, handmatig aan de NVM-koopovereenkomst toegevoegd. In deze ouderdomsclausule staat beschreven dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat de gebreken die het gevolg zijn van ouderdom van de woning, voor risico van de koper komen.

Zo hadden cliënten een woning aangekocht uit 1950. Tijdens de inspectie voorafgaande aan de levering bleek dat de het plafond in slaapkamer, bestaande uit zachtboardplaten, grote plekken vertoonde waar het in het verleden intensief gelekt had. Nadat het plafond verwijderd werd bleek dat het dakbeschot gedeeltelijk weggerot was. Cliënten spraken de verkopers hierop aan, die vervolgens via hun makelaar verwezen naar de ouderdomsclausule uit de koopovereenkomst. Mijn cliënten hadden er volgens hen op beducht moeten zijn dat de woning ouderdomsgebreken zou kunnen vertonen.

Of u de verkoper nog kunt aanspreken indien zich een gebrek voordoet, zal dus in belangrijke mate afhangen van wat u bent overeengekomen en wat in het kader van de aankoop door de verkoper is medegedeeld en door u is onderzocht. Het is aldus belangrijk om voor aankoop zoveel mogelijk informatie over de woning te verkrijgen en waar nodig onderzoek te verrichten. Mochten, ondanks een zorgvuldig aan- en verkoopproces, na aankoop toch gebreken naar voren komen, dan is het aan te raden om zo spoedig mogelijk deskundige informatie in te winnen.

Verjaring en erfdienstbaarheden

This item was filled under [ Geen categorie, Huis en Hypotheek ]

Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door vestiging en door verjaring. Vóór 1 januari 1992 was het bijna onmogelijk om een erfdienstbaarheid door verjaring te verkrijgen. Men kon alleen voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden verkrijgen. Dit waren eigenlijk alleen erfdienstbaarheden die niet afhankelijk zijn van een menselijke activiteit, zoals een recht van overbouw of het hebben van leidingen onder andermans erf.  Een recht van overpad was vaak geen voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid, omdat er steeds een menselijke activiteit voor nodig was voor de uitoefening van het recht.  Om er gebruik van te maken moest men immers lopen over het pad.

Per 1 januari 1992 kan elke erfdienstbaarheid ontstaan door bevrijdende verjaring, dus ook de niet voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden zoals het recht van overpad. Om een niet voortdurende zichtbare erfdienstbaarheid te verkrijgen geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Deze verjaringstermijn vangt aan vanaf 1 januari 1992. Op zijn vroegst kan een niet voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid door bevrijdende verjaring pas ontstaan op
1 januari 2012.

Wat zijn de vereiste voor zo’n verjaring? Degene die zich beroept op verjaring moet aantonen dat hij het bezit heeft verkregen. Onder bezit wordt verstaan het houden van de onroerende zaak voor zichzelf. De bezitter is degene die de feitelijke macht uitoefent over een zaak. Het incidenteel gebruik maken van de uitwegen van uw buurman zonder zijn toestemming, zal niet volstaan om van bezit te spreken. Het bezit vangt aan als bijvoorbeeld uw buurman een weg aangelegd heeft over uw perceel  en deze vervolgens in gebruik neemt, of als uw buurman zijn eigen perceel op de uitrit van uw perceel afstemt (de buurman kan dus alleen zijn perceel verlaten via de uitrit die op uw perceel is gelegen). De tegenhanger van bezit is ‘houden voor een ander’. U bent dan geen bezitter maar houder. Een houder is bijvoorbeeld een huurder, hij houdt het gehuurde voor de verhuurder. Indien u dus een afspraak heeft gemaakt met uw buurman om gebruik te maken van een gedeelte van zijn weg, dan bent u geen bezitter maar houder. Verjaring zal dan niet optreden omdat niet aan het bezitsvereiste is voldaan.

Naast de bevrijdende verjaring bestaat er ook nog de verkrijgende verjaring. Voor verkrijgende verjaring geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Een erfdienstbaarheid ontstaat door middel van een verkrijgende verjaring alleen als de verkrijger te goede trouw is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een erfdienstbaarheid is gevestigd bij notariële akte maar er een gebrek kleeft aan deze akte. De verkrijger is hiervan niet op de hoogte en verkrijgt daarmee naar verloop van 10 jaar een erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring.

Stuiten voor 1 januari 2012!
Op zijn vroegst kan een niet voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid door bevrijdende verjaring pas ontstaan op 1 januari 2012. Wil men dit voorkomen, dan dient men voor 1 januari 2012 de verjaring te stuiten. Stuiting breekt een lopende verjaring af. Nadat de verjaring is gestuit, begint een nieuwe termijn te lopen. Stuiting kan plaatsvinden bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. In de brief dient u ondubbelzinnig aan te geven, dat u zich tegen het gebruik van uw erf door uw buurman verzet en dat u uw recht op nakoming voorbehoudt. Vervolgens dient u binnen 6 maanden uw buurman te dagvaarden.

Een andere mogelijkheid is om met uw buurman een gebruiksovereenkomst of een huurovereenkomst over een te komen. Daarmee wordt uw buurman houder en is hij bezitter af. De erfdienstbaarheid kan niet meer ontstaan door verjaring.

conway twitty hello darlin chords

conway hello darlin mp3 download

rainy night in georgia conway twitty lyrics

conway songs free download

conway twitty slow hand chords

conway twitty rainy night in georgia chords or metropark or christina or react or octagonal or proteus or keys or comfrey or rimless or jokers or farsi or cetera or endangered or bainbridge or sherbert or 20gb or safflower

conway twitty song from family guy

conway lyrics tight fitting jeans

conway loretta lynn sheet music

conway love songs lyrics

did beth twitty have plastic surgery

conway desperado love mp3

thats my job conway twitty mp3

conway twitty songs lay you down

conway twitty slow hand song

conway twitty louisiana woman mississippi man chords

conway twitty louisiana woman mississippi man lyrics

conway look in your eye

conway twitty thats my job

conway twitty love songs list

conway twitty the rose chords

youtube music conway twitty loretta lynn

song fifteen years ago conway twitty---lyrics

conway love songs list

beth holloway jug

conway tight fittin jeans

slow hand conway twitty mp3

hello darlin conway twitty lyrics

conway twitty it's only makebelieve show

fifteen years ago conway lyrics

conway twitty marriages and children

even stevens twitty stevens connection

conway twitty the rose download

loretta lynn conway discography

beth twitty marries john ramsey

even stevens alan twitty project

conway twitty love songs cd

conway loretta lynn sadness

boogie grass band conway twitty

city baseball club seven oaks park

conway twitty long black train

conway rainy night in georgia mp3

conway that's my job

diane m attorney in michigan

country love songs conway twitty

conway songs free download

fifteen years ago conway twitty

conway twitty thats my job youtube

conway twitty still in your dreams

let's go all the way

Vastleggen erfdienstbaarheid
Indien er door bevrijdende verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan, kan men de notaris de opdracht geven om de erfdienstbaarheid in te schrijven in de openbare registers. De notaris schrijft de erfdienstbaarheid in door middel van een akte van verjaring. Indien uw buurman de erfdienstbaarheid betwist, zullen partijen naar de rechter moeten stappen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen neem contact op met uw plaatselijke NVM-makelaar of met Omnia Makelaars via e-mail of telefoon.

NVM: huizenverkoop in juli toegenomen!

This item was filled under [ Huis en Hypotheek, Woningmarkt ]

In juli zijn zo’n 15 procent meer huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) bekendgemaakt. Dit kwartaal verwacht de vereniging een stijging van 10 procent.

De negatieve spiraal op de woningmarkt is volgens de NVM nu doorbroken. Dat komt volgens de NVM vooral door de verlaging van de overdrachtsbelasting, van 6 naar 2 procent.

Het kabinet besloot de overdrachtsbelasting op 1 juli met onmiddellijke ingang te verlagen, in een poging om de stagnerende woningmarkt uit het slop te halen. De maatregel is een jaar van kracht.

De NVM spreekt van een stap in de goede richting, maar zegt ook dat de stijging niet genoeg is om de huizenmarkt er weer bovenop te krijgen. “We hebben nog een stukje meer dynamiek op de woningmarkt nodig”, aldus de NVM.

conway twitty songs rainy night in georgia

conway it's only make-believe show

conway twitty marriages and children

conway dukes of hazard theme

loretta lynn conway twitty songs lyrics

conway never ending songs love

conway that's my job lyrics chords

conway twitty never been this far

conway songs rainy night in georgia

conway twitty i am the dreamer

john jennifer clyde boyd

conway twitty hello darlin wiki

conway twitty rainy night in georgia video

goodbye time lyrics conway twitty

conway twitty it's only make-believe show

conway twitty family guy episodes

conway lyrics and chords

beth holloway and rhinoplasty

conway twitty crazy in love mp3

conway that's my job mp3

slow hands lyrics conway twitty

conway twitty dont cry joanie

conway twitty that's my job chords

list of conway songs

conway twitty hello darlin tab

never ending songs love conway twitty loretta lynn

conway twitty songs free download

thats my job conway twitty mp3

conway twitty hello darlin album

conway twitty never been this far

conway loretta lynn louisiana woman mississippi man lyrics

annual income of conway twitty estate

conway twitty louisiana woman mississippi man chords

conway twitty songs hello darlin lyrics

conway family guy not funny

realty in north carolina

conway twitty that's my job

conway twitty tweety bird songs

that's my job conway mp3

conway crazy in love

conway twitty a twismas story

conway twitty that's my job album

conway hello darlin tab

even stevens alan project

conway twitty slow hand year

conway happy birthday darling mp3

listen to conway songs online

email twitty bankston attorney camilla ga

conway happy birthday baby

fifteen years ago lyrics conway twitty

fifteen years ago conway twitty lyrics

fishing lake monroe nc

conway twitty and loretta lynn spiders and snakes

conway and the birds

liten to conway music

loretta lynn conway twitty songs list

conway hello darlin tab

conway and the birds

conway twitty fifteen years ago chords

did conway write hello darling

conway twitty its only make be

dating john ramsey get married

jug and beth today

conway loretta lynn louisiana woman mississippi man lyrics

Het is voor het eerst dat de NVM cijfers over een maand bekendmaakt, in plaats van een kwartaal.

conway twitty mp3 hello darlin

conway rainy night in georgia youtube

conway boogie grass band song

fifteen years ago conway twitty chords

conway family photo official site

conway twitty fifteen years ago video

conway twitty she's all i got

hang up the phone conway \u0026 loretta lynn

conway twitty family guy episodes

conway only make believe

conway twitty slow hand chords

twitty realty in north carolina

slow hands lyrics conway twitty

hang up the phone conway twitty \u0026 loretta lynn

kerri muckenfuss realty south carolina

conway twitty the rose download

conway wild mountain rose

conway that's my job

conway family guy not funny

conway twitty and rock and roll

conway and loretta lynn

conway singing 'fifteen years ago

conway twitty hello darlin mediafire

conway fifteen years ago album

conway twitty family guy wiki

conway its only make be

conway hello darlin album

conway twitty my wait for me

conway twitty that's my job lyrics

conway man in the moon

rainy night in georgia conway sam moore

conway twitty that's my job mp3

fifteen years ago conway lyrics

conway that's my job download

conway twitty 'it turns me inside out' youtube

conway christmas music free

conway my name is john

let's go all the way

conway twitty never ending songs love

even stevens alan project

did conway twitty write hello darling

rose by conway lyrics

conway twitty name of band members

beth holloway twitty latest news

country love songs conway twitty

conway songs hello darlin lyrics

list of conway twitty songs

conway twitty hello darlin lyrics

fifteen years ago conway twitty wiki

conway twitty radio lover mp3

conway the rose listen

conway twitty that's my job

conway twitty fifteen years ago album

beth halloway twitty face lift

conway family guy video

conway family guy song

conway twitty louisiana woman mississippi man lyrics

conway twitty family guy episodes

conway hello darlin lyrics

conway boogie grass band song

conway twitty slow hand chords

conway that's my job

goodbye time lyrics conway

conway twitty version danny boy

conway twitty lyrics slow hand

Bron: NVM.

Strengere hypotheekregels van kracht

This item was filled under [ Huis en Hypotheek ]

Sinds vandaag is het gedaan met hypotheken waarop tijdens de looptijd niet hoeft te worden afgelost en met leningen die veel hoger zijn dan de waarde van het huis, waar het geld voor is. Op 1 augustus treedt de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in werking, waarmee de regels voor hypotheken strakker worden.

De nieuwe regels moeten consumenten beter beschermen tegen overkreditering: meer lenen dan je realistisch gezien kan terugbetalen. Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben samengewerkt bij het opstellen van de nieuwe gedragsregels.

De banken en verzekeraars willen dat de GHF voortaan leidend is, ook bij hypotheken die worden afgesloten onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De VVD heeft daar Kamervragen over gesteld, die nog op antwoord wachten.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwacht geen grote extra belemmerende werking vanuit nieuwe gedragscode. Deze sluit voor het grootste deel aan bij de al langer bestaande en geldende normering voor NHG-financiering, die al enige tijd wordt toegepast op zo’n 80 procent van de markt. Daarvoor treedt praktisch geen verandering op.

Wel vindt de NVM het een slechte zaak dat banken het in de gedragscode genoemde maximale leenpercentage ten opzichte van het onderpand ook wil opleggen voor NHG-financieringen. De alom geaccepteerde en als verantwoord te boek staande NHG-normering staat 2 procent meer toe. Minister en Kamer waren het er al over eens dat voor NHG-financiering NHG-normering leidend dient te blijven, maatschappelijk breed gesteund door onder andere NVM, VEH en NHG zelf. Hypotheekverstrekkers dienen op dit punt dus teruggefloten te worden en geen onderlinge afspraken te maken om de NHG-normering terzijde te schuiven op dit punt.

Voorts maakt de makelaarsorganisatie zich zorgen over het gebrek aan het benutten van ruimte voor verantwoord maatwerk door banken. Iemand met een glansrijk carrière- en inkomensperspectief mag op basis van gedegen onderbouwing wat meer lenen. Banken durven dit toch niet aan, naar eigen zeggen uit angst voor doorgeslagen sanctionering door AFM. Minister De Jager heeft toegezegd deze onnodige kilte uit de lucht tussen banken en AFM te halen, maar hier is nog te weinig van te merken. Hetzelfde geldt voor de problematiek omtrent erfpachtconstructies. Ook hiervoor moeten snel oplossingen komen.

Bron: NVM.